Isikuandmete töötlemine Pahad Poisid e-poes.

Veebipoe pahadpoisid.ee isikuandmete vastutav töötleja on Pahad Poisid
OÜ (registrikood 10299313) asukohaga Küüni tn.2, Tartu linn, Tartumaa, 51004,
tel 7441484 ja e-kiri pubi@pahadpoisid.ee.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
- kauba kohaletoimetamise aadress;
- pangakonto number;
- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
- klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba
kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse
ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste
analüüsimiseks
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada
kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe
kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine
ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja kliendi aadressedastatakse kaupa tarnivale kullerile
(Elektritakso OÜ töötajale).
Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud
töötleja Maksekeskus AS-le, kes pakub Pahad Poisid Oü-le pangalinkide teenust.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia-, reklaamiteenuste pakkujatele, kui
see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu
liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa
Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi
(Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega
tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi
ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi
turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt väljaspool
Tallinna transporditeenuse pakkuja või andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud
töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama
isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on
sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe
vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus
nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel
pubi@pahadpoisid.ee
Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid
andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste
lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm
aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni
nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse
andmete kustutamise perioodi.
Pahad Poisid e-poes püsikliendi konto kustutamiseks tuleb samuti võtta ühendust
klienditoega e-posti teel. Taotluse rahuldamiseks võib kuluda 1 kuu.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu
aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis
kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete (uudiskirjade) saatmiseks, kui
klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid,
siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe
vahendusel (pubi@pahadpoisid.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse
Inspektsioon (info@aki.ee).

 

KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED


Pahad Poisid e-poe töötamiseks ja teenuse osutamiseks kasutatakse lehel
küpsiseid.

Mis on küpsis?
Küpsis on veebiserveri loodud ja kasutaja mäluseadmes talletatav kirje, mille poole
veebiserver pöördub edasise suhtluse hõlbustamiseks. Iga veebisait saab saata
kasutaja veebibrauserisse oma küpsise, kui tema brauseri eelistused seda lubavad.
Paljud veebisaidid teevad seda veebiliikluse jälgimiseks iga kord, kui kasutaja nende
veebisaiti külastab.

Milliseid küpsiseid me kasutame?
Kasutame küpsiseid, mis on olulised meie teenuse osutamiseks ja e-poe
kasutamiseks.
Need küpsised teevad veebisaidi kasutamise võimalikuks nagu navigatsioon ja
turvalistele aladele pääsemine.
- Kui külastaja nende küpsistega ei nõustu, siis ei pruugi teenused olla
kättesaadavad ja osasid neist me ei saa osutada, näiteks ei pääse meie veebisaidi
turvalistele aladele või teha veebimakseid.
- Sellised küpsised ei kogu kasutaja kohta andmeid, mida oleks võimalik kasutada
turunduslikel eesmärkidel või kasutaja poolt internetis külastatud kohtade meeles
pidamiseks.
Me kasutame küpsiseid statistika eesmärgil.
Need küpsised aitavad aru saada, kuidas külastajad lehel käituvad, kogudes ja
salvestades andmeid anonüümselt. Nt Google Analytics, mis on kõige laialdasemalt
kasutatav veebianalüüsiteenus internetis.
Me kasutame küpsiseid reklaami eesmärgil
.
Neid küpsiseid kasutatakse lehel, et jälgida külastaja tegevust kogu lehel eesmärgil
näidata talle tema huvidele vastavaid reklaame.
Kuidas oma küpsiste seadistusi muuta?
- E-poe kasutajal on lehe esmakordsel külastusel võimalik määrata, kas ta lubab
küpsiseid või mitte;
- Küpsiste seadeid on võimalik muuta enda brauserist, lisainfo saamiseks külasta
veebisaiti www.allaboutcookies.org ;
- Pahad Poisid e-poodi ei ole võimalik kasutada ilma oluliste küpsisteta, millised on
vajalikud turvanõuete tagamiseks või teenuse osutamiseks.
Küpsiste kasutamise kohta lisainfo saamiseks võta meiega ühendust:
pubi@pahadpoisid.ee

Uuendatud 12.05.2020
Pahad Poisid Oü


 

Tagastamisõigus

 

• Vastavalt Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg 4 punkti 4 kohaselt puudub
14-päevane taganemisõigus sellistel toodetel, mis riknevad või vananevad kiiresti.
• Toodete kättesaamisel kontrolli koheselt toodete vastavust arve-saatelehele.
Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud
asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb Fruit Xpressile.
• Probleemide korral teavita puudustest kohe kullerile või saada kiri Pahad Poisid
meiliaadressile: pubi@pahadpoisid.ee või helista telefonil 744 1484 hiljemalt 6
tunni jooksul alates kauba üleandmisest.
• Tagastame ebakvaliteetsete toodete eest raha tellimuse esitamisel näidatud
panka 7 päeva jooksul või tarnime uue kauba Pahad Poisid kulul.
• Toodete kahjustumise risk läheb Pahadelt Poistelt tellimuse vastuvõtjale alates
kättesaamisest.

Uuendatud 12.05.2020
Pahad Poisid Oü