Müügitingimused Pahad Poisid Oü e-poest ostmisel

 

Veebipoe www.pahadpoisid.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Pahad Poisid OÜ
(registrikood: 10299313) asukohaga Küüni tn.2 51004 Tartu linn, Tartu maakond.
Telefon +372 744 1484, meiliaadress pubi@pahadpoisid.ee

 

1.ÜLDSÄTTED
1.1 Pahad Poisid Oü on toitlustusettevõtte, sh e-kaubandusega tegelev ettevõtte,
kes müüb veebikeskonnas aadressil www.pahadpoisid.ee kaasa valmistoitu ja
alkohoolseid tooteid (edaspidi Müüja).
1.2 Käesolevas veebipoe Pahad Poisid müügitingimustes (edaspidi tingimused) on
ostjana käsitletud isikut, kes on end registreerinud veebikeskonnas püsikliendiks või
nö külaliseks ning soovib osta Pahad Poisid OÜ poolt valmistatud toite ja tooteid
(edaspidi Ostja).
1.3 Tingimustega kehtestatakse Ostjale ja Müüjale õigused ja kohustused, toodete
ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastasmise tingimused ja kord ning
muud sätted.
1.4 Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.
1.5 Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.
1.6 Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb
teatavaks www.pahadpoisid.ee lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhetele
kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.
1.7 Tingimused on kättesaadavad Pahad Poisid kodulehel.
1.8 Müüja klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post pubi@pahadpoisid.ee,
tel:7441484. Müüja klienditeenindus töötab E-N 12-21, R 12-22 ja L 13-22 (jooksev
info Müüja kodulehel).

 

2. TOODE JA HIND
2.1 Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toodete
väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.
2.2 Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on Pahad Poisid veebikeskonnas ja
tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibmaksu.
2.3 Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud Pahad Poisid
veebikeskonnas ostu sooritamise hetkel.
2.4 Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik
ühe tellimusega osta.

2.5 Kodulehel ja kaasamüügiplatvormil olev menüü võib erineda. See tähendab, et
kaasamüügiks olevate toodete valik võib erineda kodulehel olevast menüüst (vajalik
info kodulehel).
2.6 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul
põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning pakutakse Ostjale
asendustoodet. Kui Ostja sellega nõus ei ole, tagastatakse tasutud raha (sh kauba
kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate
saatmisest.
2.7 Kui asendustoote müügihind on madalam võrreldes Ostja tellitud toote
müügihinnaga, tagastab Müüja Ostjale toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja
arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse kohaleviimisest Ostjale. Juhul,
kui asendustoote müügihind on kõrgem võrreldes Ostja tellitud toote müügihinnaga,
siis toote ja asendustoote müügihinnavahe Ostja poolt tasumisele ei kuulu.

 

3. OSTU SOORITAMINE
3.1 Ostu sooritamiseks tuleb Pahad Poisid veebikeskonnas esitada tellimus.
3.1 Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule
“Esita tellimus”
3.2 Tellimust esitades tuleb arvestada, et alkohoolseid tooteid müüakse ainult
täisealistele Ostjatele. Kui ostukorvis on alkohoolseid jooke ja Ostja nõustub
Müügitingimustega, siis ta ühtlasi kinnitab, et on alkoholi tellimiseks nõutud
tingimused (vähemalt 18-aastane) täitnud. Loe täpsemalt punktist 4.5, kuidas ostja
vanust kontrollitakse.
3.3 Ostjal tuleb valida, kas registeerub püsikliendiks või esitab tellimuse kui külaline.
3.4 Seejärel tuleb ostjal kinnitada tellimuse kättetoimetamise viis ja aeg. Valida on
kohaletoomine valitud kohta (toidu ja toodete kojuvedu teostab teenusepakkuja
Elektritakso (https://www.elektritakso.ee/), ostan kaasa (Ostja tuleb ise järgi) või söön
kohapeal.
3.5 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, mille kaudu ta soovib
toodete eest maksta. Pangalingi teenust osutab selleks volitatud teenusepakkuja
Maksekeskus AS (maksekeskus.ee).
3.6 Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama.
3.7 Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostja märgitud e-posti aadressile
tellimuse kinnitus, mis sisaldab vähemalt tellimuse numbrit. Tellimuse kinnituse
saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügilepint (loe edaspidi Leping)
Ostja ja Müüja vahel sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostjale telllimuses kinnitatud
kohaletoimetamise aadressile valitud kuupäeval ja kellaajal.

 

4. TOODETE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
4.1 Müüja tooted veab laiali teenusepakkuja Elektritakso. Kättetoimetamine toimub
ainult Tartu Linnas elektritakso veopiirkonnas TSOON 1
(www.tinyurl.com/elektritaksokuller) Tooted toimetatakse kätte iga päev (va. kui Pahad
Poisid oü on suletud! Vastav info avaldatakse kodulehel www.pahadpoisid.ee
4.2 Tellimuse kättetoimetamise kuupäeva ja ajavahemiku valib Ostja pahadpoisid.ee
veebikeskkonnas enne ostu sooritamist.
4.3 Müüja poolt volitatud teenusepakkuja toimetab tooted Ostjale tellimuses märgitud
aadressil ja ajavahemikul. Ostja kohustub tagama toodete vastuvõtmise tellimuses
märgitud ajavahemikul.
4.4 Kuller helistab Ostjale, kui on kaubaga Ostja sihtkohta jõudnud.
4.5 Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub tellimuse väljastamine
ajavahemikus 10.00-22.00 ja tellimus antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav
vastuvõtja dokument: ID-kaart, pass, juhiluba). Kui Ostja dokumenti ei esita või kui
Ostja on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata. Kui Ostja
valib tarneajaks väljaspool seaduses ette nähtud alkoholi müügi aega, helistab
klienditeenindaja Ostjale ja pakub võimalust alkoholitellimus lükata järgmisele
tarneajale või alkohol korvist eemaldada. Alkoholi eest tasutud summa kantakse
Ostjale tagasi tellimuses näidatud arveldusarvele.
4.6 Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist Müüja
esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muu Ostja
poolse asjaolu tõttu tellituid tooteid kokkulepitud ajal üle anda, on Müüjal õigus jätta
tooted Ostjale kätte toimetamata. Sellisel juhul on Ostjal kohustus tasuda Müüjale
tellimuse transporditasu summas 6,00 eurot (sisaldab käibemaksu) eurot, ka sellisel
juhul, kui tellimuse hetkel kehtis tasuta transpordi pakkumine. Ostusumma, millest on
maha arvestatud tellimuse transporditasu summas 6,00 eurot (sisaldab
käibemaksu), tagastab Müüja Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates
kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.
4.7 Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud
ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult
Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku
uue kättetoimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues
kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Ostja ja Müüja müügilepingu
konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7
päeva jooksul Ostja esitatud pangaarvele alates tellimuses esitatud kättetoimetamise
kuupäevast.
4.7 Tellimuse üleandmisel Müüjalt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kätte
toimetatud toodete vastavust tellimusele. Tellimusele mittevastavused kohustub
Ostja märkima saatelehele, mis jääb Müüja kätte. Vastasel juhul loetakse tellimus
nõuetekohaselt täidetuks.
4.9 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile alates
kättesaamisest.

 

5. TELLIMUSTE TÜHISTAMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE
5.1 Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41,
42

, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:
5.1.1 sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;
5.1.2 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik
tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast
kohaletoimetamist avatud;

 

6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE
6.1 Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või
puuduse eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni
kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu
jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja
üleandmise ajal.
6.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja
poole, saates e-kirja tellimuse numbri ja probleemi kirjeldusega
aadressile pubi@pahadpoisid.ee või helistades telefonil: 7441484.
Kuna Müüja lepingu esemeks on kiiresti riknevad tooted, siis palume pretensioonide
ilmnemisel siiski esimesel võimalusel ühendust võtta (hiljemalt 6 h jooksul)!
6.3 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist
ostjale.
6.4 Kui Müüjalt ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab
või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega
asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
6.5 Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
6.6 Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse
(Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste
komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks

lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-
kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline

keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste
lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

8. VÄÄRAMATU JÕUD
8.1 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise
viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud
asjaoludest, mida veebipood Pahad Poisid Oü ei saanud mõjutada või ette näha
(force majeure). (www.tinyurl.com/elektritaksokuller)

 

9. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
9.1. Müüja kasutab kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
- esitatud tellimuse täitmine;
- kliendiga suhtlemine;
- kliendi päringutele vastamine;
- õigustatud huvi;
- tarbijaharjumuste uurimine;
- müügistatistika koostamine;
- veebipoe teenuste haldamine, arendamine, parendamine.
9.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile
ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehele e-kirja
aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
9.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja
uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava
e-kirjas toodud juhiseid.
9.4 Müüjal on õigus püsikliendiks registreerinud isiku andmete põhjal teostada
analüüsi, et paremini mõista tarbijate ootusi, pakkuda kliendi soovidele vastavaid
kaupu ja teenuseid ning sihtida täpsemini otseturundustegevusi. Analüüsi põhjal ei
teostata Ostja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
9.5 Müüja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Pahad Poisid Oü. Müüjal on õigus
edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele (sh Maksekeskus
AS, kes on maksete teostamiseks vajalike isikuandmete volitatud töötleja).
eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus
isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega
on sõlmitud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise lepingud.
9.6 Juhul, kui Ostja leiab, et Müüja teenuse osutamisel rikutakse isikuandmete
töötlemisel Ostja õiguseid, on Ostjal õigus küsida täiendavat informatsiooni Müüjalt
e-kirja teel pubi@pahadpoisid.ee.


Aitäh, et lugesid lõpuni! Meeldivaid oste Pahadest Poistest!
Uuendatud 12.05.2020
Pahad Poisid Oü